Vstřikování - vytahování dílů z formy

Jeden z klíčových produktů VMECA, Cartridge Pump, je aplikován na nové řešení Gas Venting System ve vstřikovacím průmyslu, aby se maximalizovala efektivita výroby vstřikovacího průmyslu.

Minimalizujte vadnou výrobu

Aplikace vstřikovacích forem vyžadují extrakci plynů z procesu lisování. Pokud tyto plyny nejsou odstraněny, mohou poškodit produkt karbonizovaným zbarvením, zanechávat šmouhy a celkově může dojít k vytvoření vadného produktu.

Zkracuje dobu údržby formy tím, že rychle absorbuje kontaminovaný plyn uvnitř vstřikovací formy. Zkraťte dobu údržby odsáváním plynů ze vstřikovací formy

Rychle odsajte výpary, které vznikají při kontaktu suroviny s formou. Tím se sníží prostoje a údržba, která může být potřeba, pokud nepoužíváte systém odvětrávání plynu.

Zvyšte produkci

Zvyšte objem výroby odstraněním škodlivých výparů, které vznikají při procesu vstřikování. Odstraněním plynů po každém procesu vstřikování můžete minimalizovat prostoje a údržbu.

Možnost koncového spínače umožňuje instalaci bez jakéhokoli elektrického připojení

Koncový spínač je možné instalovat pouze při otevřené a zavřené formě bez jakékoli elektrické práce.

Máte zájem o obdobnou aplikaci? Kontaktujte nás a určitě najdeme společné řešení.