Kovové ražení/přenos lisem

Systém VSA, který je vybaven bezpečnostní zarážkou VMECA na lisovací lince, zabraňuje pádům při nárazu v důsledku izolace kombinovaných podložek a adaptérů na místech, kde hrozí časté pády při nárazu.

Rychlá odezva a jednoduché konfigurace

Pomocí adaptéru s kazetovým systémem VMECA jste schopni vytvořit vakuum s rychlou evakuační dobou. Přidáním bezpečnosti při použití více přísavek, kdy jedna přísavka nedokáže absorbovat produkt, ostatní nejsou ovlivněny únikem vakua.

Pohodlná údržba

Při výměně těsnicího břitu na Smart Cupu nejsou potřeba žádné nástroje. To umožňuje minimální prostoje a rychlé změny při změně aplikace.

Žádné problémy s různou výškou produktů

Bez ohledu na to, zda má obrobek různé výškové rozměry, lze použít vyrovnávací pružinový adaptér pro nastavení správné výšky. To umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu různých produktů s různými požadavky na výšku.

Úpravy provádějte pohodlně

Systém VSA umožňuje volné seřizování a přemisťování pro rychlou přestavbu nástrojů při změně obrobku.

Máte zájem o obdobnou aplikaci? Kontaktujte nás a určitě najdeme společné řešení.